System zarządzania urządzeniami do oszczędzania energii elektrycznej – ECO-Net

Internetowy system ECO-Net służy do szeroko rozumianego zdalnego monitoringu oraz zdalnej konfiguracji urządzeń firmy, np. sterowników ECO-T ; ECO-TM ; ECO-TA. Dostęp poprzez Internet umożliwia bezpłatną obsługę urządzeń z dowolnego miejsca na świecie, a ilość i różnorodność dostępnych funkcji powoduje, że system ECO-Net, jest skutecznym narzędziem do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych na terenie miast i gmin.

Okno systemu ECO-Net


ECO-Net jest inteligentnym systemem zdalnego zarządzania, monitorowania i sterowania oświetleniem przez stronę www z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym. ECO-Net jest nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie oświetlenia i obejmuje całość zagadnień związanych z inwentaryzacją, eksploatacją i sterowaniem oświetleniem z punktu widzenia organizacyjnego.

Zastosowanie systemu ECO-Net podnosi niezawodność i jakość oświetlenia, zmniejsza znacznie zużycie energii elektrycznej oraz umożliwia dostosowanie oświetlenia do warunków lokalnych i bieżących potrzeb zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.


System ECO-Net znajduje się na stronie internetowej ECO-Net gdzie po zalogowaniu się zostanie wyświetlona jego zawartość z podziałem na zakładki w zależności od funkcjonalności:
 • Mapa,
 • Urządzenia,
 • Konfiguracja,
 • Wykresy,
 • Raporty,
 • Wyloguj.

Każdy użytkownik po zalogowaniu na swoje konto w zależności od posiadanych uprawnień ma kontrolę nad zarządzaniem (monitoringiem i sterowaniem) systemem oświetleniowym. System pozwala znacznie zredukować bieżące koszty eksploatacji w wyniku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia kosztów konserwacji. System posiada wbudowany odbiornik GPS, z którego pobierany jest dokładny czas, co eliminuje konieczność okresowej korekty zegara, a po zainstalowaniu systemu w szafie oświetleniowej następuje samoczynne ustalenie pozycji geograficznej na mapie.

System ECO-Net stosuje otwarte protokoły komunikacyjne, co jest jego zasadniczą przewagą i wyróżnia go na tle konkurencji. Dzięki wykorzystaniu otwartego standardu w komunikacji możliwe jest wykorzystanie w instalacjach urządzeń różnych producentów. Nie ma konieczności używania urządzeń tylko jednego producenta, co daje możliwość wyboru najlepszego rozwiązania na rynku przy realizacjach poszczególnych inwestycji bez obawy, że nie będzie możliwa współpraca nowych elementów systemu ze starymi.

 • Pełna kontrola i zarządzanie przez stronę www w czasie rzeczywistym,
 • Komunikacja: GPRS, SMS, Ethernet,
 • Synchronizacja czasu GPS,
 • Automatyczna konfiguracja sterownika w zależności od położenia geograficznego,
 • Analiza parametrów sieci: napięcia, prądy, moce, energia elektryczna, współczynnik mocy,
 • Analiza sytuacji alarmowych,
 • Archiwizacja danych alarmowych i pomiarowych,
 • System raportowania,
 • Autoryzacja użytkowników (login i hasło oraz nadawanie różnych poziomów uprawnień),
 • Zdalna wymiana oprogramowania i ustawień przez GPRS ( bezpłatna przez 24 miesiące),
 • Możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, ze stron www),
 • Automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato,
 • Lokalizacja sterowników na mapie,
 • Zarządzanie grupami sterowników,
 • Dostęp do bezpłatnego oprogramowania na stronie WWW,
 • Kaskada bezprzewodowa,
 • Fotokomórka bezprzewodowa,
 • Aplikacja na smartfona/tablet,
 • Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora,
 • Wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, zasięg sieci, akumulator,
 • Wyjścia konfigurowane niezależnie (6 trybów pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy),
 • Możliwość wprowadzenia do 10 wyjątków profili sterujących,
 • Odrębne poprawki w schematach sterowania poszczególnych profili dla czasu Lata i Zimy,
 • Analiza parametrów sieci (napięcie – 3 fazy, prąd - 3 fazy, moc: czynna, bierna, pozorna – 3 fazy, współczynnik mocy – 3 fazy),
 • Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napięcia zasilania, zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, alarmy: wejść i wyjść),
Nazwa Wersja Rozmiar pliku Pobierz
Opis systemu ECO-Net 11.05.2015 3,26 MB

Zachęcamy do zapoznania się z pracą naszych urządzeń zamontowanych w Kownie na Litwie na naszej stronie systemu: ECO-Net po wpisaniu wyrazu demo w oknie ‘Login:’ oraz pozostawieniu pustego okna ‘Hasło:’


Panel logowania do systemu ECO-Net:

Zobacz