Dzięki współpracy z P.W. PROFIL Sławomir Mroziński mają Państwo możliwość wykorzystania korzystnych metod finansowania inwestycji tj.:

  • Środki własne wsparte dofinansowaniem z Krajowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Kredyt preferencyjny,
  • Leasing,
  • Podział oszczędności (formuła ESCO),
Okres zwrotu inwestycji - w zależności od specyfikacji technicznej obwodów oświetleniowych i przyjętego modelu finansowania - zawiera się w przedziale od 18 do 36 miesięcy. Po okresie spłaty, całość wygenerowanych z oszczędności środków pieniężnych pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.