Fotowoltaika jest dziedziną energetyki słonecznej i polega na bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Podstawą działania są ogniwa fotowoltaiczne, które pod wpływem działania promieniowania słonecznego wytwarzają napięcie elektryczne. Panel fotowoltaiczny składa się z kilku do kilkudziesięciu ogniw i wytwarza napięcie elektryczne, a jego zalety to bezobsługowość i długa żywotność.

Instalacja fotowoltaiczna może być wydzielona i dostarczać energię tylko do sieci domowej na własne potrzeby lub połączona z siecią elektroenergetyczną, gdzie nadwyżki energii mogą generować dodatkowe przychody z jej sprzedaży.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera zakup mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, dotacją w wysokości do 40% programem „PROSUMENT”.