efrr

P.W. PROFIL SŁAWOMIR MROZIŃSKI realizuje projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego i inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym zintegrowanego z systemami GIS (Geographic Information System). Poprzez realizację projektu przedsiębiorstwo będzie w stanie wdrożyć na rynek globalny produkt, który będzie posiadał przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami.

Całkowita wartość projektu: 2 723 555,50 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 733 455,92 PLN